Κάθετες μονάδες παραγωγής χάρτινων ποτηριών

Εκτύπωση - Κοπή - Φορμάρισμα 

 

 Η ζήτηση χάρτινων ποτηριών και γενικότερα χάρτινης συσκευασίας τροφίμων εμφανίζει άνοδο της τάξεως το 50% ανά έτος, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Η ζήτηση αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς και ενισχύεται τόσο από της οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης, για την κατάργηση των πλαστικών στα τρόφιμα όσο και από την

αυξανόμενη τουριστική κίνηση. Ταυτόχρονα η ενιαία παγκόσμια τιμή του χαρτοπολτού και η ανατροπή της ισοτιμίας Ευρώ-Δολαρίου αποτρέπει τις εισαγωγές έτοιμων ποτηριών  ενισχύει την ντόπια παραγωγή και λειτουργεί προστατευτικά.

  Με βάση τα νέα δεδομένα δεν πρόκειται για περιστασιακή "φούσκα" αλλά για ένα ουσιαστικά αναπτυσσόμενο κλάδο που συνδέεται με τις ανθρώπινες ανάγκες για σίτιση.

               Η εταιρία μας ασχολείται εδώ και 15 χρόνια με τις μηχανές παραγωγής χάρτινων ποτηριών, Αναλαμβάνει την μελέτη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων παραγωγής με εγγύηση αδιάλειπτης λειτουργίας.

              Γνωρίζοντας την αγορά έχουμε διαμορφώσει τις  μηχανές μας κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται και στις πιο απαιτητικές παραγωγές.

              Οι μηχανές μας είναι απόλυτα συμβατές με τα υλικά που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Κάθε μηχανή κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου  παραγωγού (ειδικά σχέδια, καλούπια κλπ). Καλύπτονται από εγγύηση δύο χρόνων.

              Μέσα στα 15 χρόνια εμπειρίας μας έχουμε αναπτύξει μια σειρά κατοχυρωμένων πατεντών για την παραγωγή ποτηριών που ξεκινά από την προμήθεια του υλικού βάσης,επεκτείνονται στην εκτύπωση και καταλήγουν στο τελικό προϊόν. Με τους τρόπους παραγωγής που προτείνουμε και έχουμε εξελίξει, μπορεί ο πελάτης μας να παράγει "προσωποποιημένα"  ποτήρια από 1000 τεμ, μέχρι εκατομμύρια.

              Οι προτάσεις μας και οι μηχανές μας στοχεύουν στην δημιουργία όχι μόνο μιας ανταγωνιστικής παραγωγικής διαδικασίας αλλά και σε μια πολυεπίπεδη και ευέλικτη παραγωγή που να στοχεύει στο σύνολο της βιομηχανίας συσκευασίας.

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το επενδυτικό και παραγωγικό σας σχέδιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

15 Χρόνια τεχνογνωσία σε απλές και εξειδικευμένες εφαρμογές